header image

Önkormányzatok

Tájékoztató önkormányzatok részére:

2023. július 1-jét követően a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU Zrt.), mint Koncessziós Társaság végezheti a magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről is. A koncesszió indulásával kapcsolatban az alábbiakban tájékoztatjuk.

A köztisztasági feladatellátás július 1-je után is az önkormányzatok feladata lesz , így annak költségei is az önkormányzatoknál maradnak. 2023 július 1-je után a köztisztaságból származó – települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére csak a MOHU vagy annak szerződött alvállalkozói jogosultak. A köztisztaságból származó települési hulladék átvételének, kezelésre átadásának költségeit a MOHU Zrt. viseli, melyet az önkormányzatok az illetékes miniszter által megállapított szolgáltatási díj formájában térítenek meg a MOHU Zrt. részére. . A köztisztasági hulladékbanaz országos hulladék-összetétel analízis alapján megállapított átlagos EPR tartalom arányos köztisztasági költségeinek fedezetére beszedett gyártói felelősségi díjjal a MOHU Zrt. negyedévente elszámol az önkormányzatokkal.

A MOHU Zrt. az átlátható és egységes partnerkezelés céljából létrehozta elektronikus ügyintézési felületét, a Partner Portált. Az önkormányzatoknak ezen a felületen szükséges regisztrálniuk a köztisztasági hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásokra, amit 2023. június 2-től tehetnek meg.

Az önkormányzatok továbbra is maguk szervezik meg a köztisztasági tevékenységüket (gyűjtés, szállítás), amelyből származó koncesszió hatálya alá tartozó települési hulladékot kizárólag a MOHU vagy szerződött alvállalkozói által üzemeltetett létesítményeibe adhatja át. A MOHU Partner Portálján történő regisztráció során az önkormányzatok adják meg a hulladék beszállítást végző igénybe vett alvállalkozóikat, továbbá leadják a beszállítást megelőzően a hulladék átvételének technikai kezelését és elszámolását lehetővé tevő megrendeléseiket. A megrendeléseiket a MOHU Zrt. által meghatározott átvételi pontokra kell beszállítani, melyekről további információt a mohu.hu -n és a rendelés leadás során szerezhetnek. Az átvételi pontok pontos helye a regisztráció/megrendelés során kerül meghatározásra (területi elv alapján).

A MOHU Zrt. célja, hogy a szemléletformáláson, a hulladékgazdálkodási folyamatok résztvevőinek bevonásán és együttműködésén keresztül határidőre teljesítse a magyar kormány és az EU által megfogalmazott begyűjtési, lerakási, illetve újrafeldolgozási célokat. A hosszútávú stratégia alapja egy országosan egységes, kiszámítható hulladékgazdálkodás megteremtése, aminek egyik fontos eleme az önkormányzatok együttműködése és rendszeres adatszolgáltatása.