Önkormányzatok

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncessziós társaság 2023. július 1-jétől látja el az évente mintegy 5 millió tonna települési (lakosságtól és intézményektől, gazdálkodó szervezetektől származó háztartási és háztartásihoz hasonló) hulladék begyűjtését és kezelését, továbbá elindítja a hazai kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert (EPR), megszervezve az e rendszer hatálya alá tartozó termékkörökből származó hulladékok hulladékgazdálkodási feladatait is.
A vállalat célja, hogy 2040-re elérhető legyen az Európai Unió által előirányozott, a települési hulladék újrahasznosítására vonatkozó minimum 65 százalékos, míg a hulladéklerakóba kerülő hulladék esetében a maximum 10 százalékos arány elérése.

Az alábbiakban ismertetjük az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos további szerepeit:


Köztisztasági alapfeladat

A köztisztasági feladatellátás július 1-je után is az önkormányzatok feladata lesz, így annak költségei is az önkormányzatoknál maradnak. 2023 július 1-je után a köztisztaságból származó – települési hulladéknak minősülő - hulladék átvételére csak a MOHU vagy annak szerződött alvállalkozói jogosultak. A köztisztaságból származó települési hulladék átvételének, kezelésének költségeit a MOHU Zrt. viseli, melyet az önkormányzatok az illetékes miniszter által megállapított szolgáltatási díj formájában térítenek meg a MOHU Zrt. részére. Az Önkormányzatok köztisztasági költségeinek fedezetére beszedett gyártói felelősségi díjjal a MOHU Zrt. negyedévente elszámol az önkormányzatokkal.
Az önkormányzatok továbbra is maguk szervezik meg a köztisztasági tevékenységüket (gyűjtés, szállítás), amelyből származó koncesszió hatálya alá tartozó települési hulladékot kizárólag a MOHU vagy szerződött alvállalkozói által üzemeltetett létesítményeibe adhatja át.

 

Folyamatok a MOHU rendszerében

A MOHU Zrt. az átlátható és egységes partnerkezelés céljából létrehozta elektronikus ügyintézési felületét, a Partner Portált. Az önkormányzatoknak ezen a felületen szükséges regisztrálniuk a köztisztasági hulladékkal kapcsolatos szolgáltatásokra, valamint az intézményi hulladékszállításra vonatkozóan.

A MOHU Zrt. célja, hogy a szemléletformáláson, a hulladékgazdálkodási folyamatok résztvevőinek bevonásán és együttműködésén keresztül határidőre teljesítse a magyar kormány és az EU által megfogalmazott begyűjtési, lerakási, illetve újrafeldolgozási célokat. A hosszútávú stratégia alapja egy országosan egységes, kiszámítható hulladékgazdálkodás megteremtése, aminek egyik fontos eleme az önkormányzatok együttműködése és rendszeres adatszolgáltatása.

Az önkormányzatok részére szóló bővebb tájékoztatót itt érheti el. Emellett összegyűjtöttük az önkormányzatok által leggyakrabban felvetett kérdéseket és ezekre adott válaszokat, amit itt tekinthet meg.

 

Területi szolgáltató kereső

Az alábbi listában található, hogy az adott település mely szolgáltató (aki a hulladékot elszállítja) területéhez tartozik. Területi szolgáltató kereső


Eszköztulajdonos

Az önkormányzatok a koncesszió indulását követően is eszköztulajdonosok maradnak, tehát a tulajdonukban maradnak a hulladékgazdálkodási létesítmények. Ezen létesítmények használatával kapcsolatban a MOHU Zrt. már megkötötte a szükséges szerződéseket e létesítmények üzemeltetőivel.


Hulladékgazdálkodási alapfeladat

Július 1-jétől megszűnik az önkormányzatok hulladékgazdálkodási alapfeladata, ezt a koncessziós társaság veszi át. A jelenlegi közszolgáltató cégek a MOHU Zrt. alvállalkozóiként látják el a hulladékgazdálkodási feladatokat. A MOHU által kiválasztott régiókoordinátorok és közreműködő alvállalkozóik feladata lesz, hogy az uniós és hazai szabályoknak, valamint a koncessziós társaság útmutatásának megfelelően, fenntarthatóan, előkezelésre minél alkalmasabb módon gyűjtsék a hulladékot, amely ezt követően újrafeldolgozásra kerülhet. A régiókoordinátorok és közreműködőik a hulladékot csak gyűjtik és szállítják és ezt követően átadják a kezelők részére, de a kezelést nem ők fogják végezni.


Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályozás

A hulladékgazdálkodási közfeladat önkormányzatoktól való elkerülésével megszűnik az ezzel kapcsolatos önkormányzati szabályozási jogkör is, így az önkormányzatok által a hulladékgazdálkodással kapcsolatban alkotott rendeleteket a jövőben hatályon kívül kell helyezni. Az önkormányzatok által eddig biztosított hulladékgazdálkodással kapcsolatos kedvezmények egy a Parlament előtt lévő törvénymódosítás alapján megmaradnak az új rendszerben is, hacsak az adott önkormányzatok nem vonják vissza ezeket és jelentik be a változást a MOHU és/vagy az NHKV felé.


Felhasználói regisztráció menete


Felhasználó regisztráció:Szerződéskötés:Hulladék elszállítási megrendelések leadása:Amennyiben Ön önkormányzatként regisztrál a MOHU Partner Portál felületén és bármilyen kérdése vagy észrevétele merül fel kérjük, ossza meg velünk!

Üzenet írása a MOHU-nak

A MOHU Területi Vezetőinek elérhetőségeit itt tekintheti meg.