Visszaváltási pontok

2024. január 1-től országos szinten bevezetésre került a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek kötelező visszaváltási rendszere (DRS). A rendszer fontos szereplői a forgalmazók, akik 400m2 feletti üzletméret esetén kötelezően, egyéb esetben önkéntesen a MOHU által biztosított visszaváltó automaták segítségével vagy kézi visszavétellel fogadja vissza a hulladékot és közreműködik a fogyasztó választása esetén a visszaváltási díj visszatérítésében (levásárolható kupon formájában).

Visszaváltási rendszer

A MOHU folyamatosan várja a rendszerhez önkéntesen csatlakozó boltok jelentkezését, regisztrációját!

Miért érdemes csatlakozni?

Új bevételi forrás

A visszavett palackonként a MOHU kezelési díjat fizet az üzemeltetőnek.
A Kezelési Díj összege

 • Gépi Üzemeltetési Hely esetén: 7,5 Forint + áfa / palack
 • Kézi Visszaváltási Hely esetén: 5 Forint + áfa / palack

A fenti díjak 2024.01.01-től hatályosak.

A 450/2023. (X. 4.) számú Kormányrendelet 14. § (2) bekezdésében, továbbá a Visszaváltó Berendezés Üzemeltetési Szerződés - Általános Szerződési Feltételek 1.1.10. pontjában foglaltak, valamint a Kézivisszaváltási hely működtetési szerződés - Általános Szerződési Feltételek 2.1.10 pontjában foglaltak alapján az Üzemeltetőt Kezelési díj illeti meg.

Forgalomnövekedés

A fogyasztók vásárlási szokásait nemzetközi tapasztalatok szerint nagyban befolyásolja, az, hogy mely üzletben van lehetőség visszaváltani a korábban vásárolt italcsomagolásokat. A visszaváltási pont üzemeltetése plusz szolgáltatást jelent a fogyasztóknak, akik korábbi felmérések szerint a visszaváltási díjat helyben vásárolják le.

Országos kommunikáció és szemléletformálás

A MOHU a csatlakozott boltokkal közösen kommunikál a fogyasztók felé a visszaváltási rendszerről és támogatja a boltok marketing kommunikációját. A boltok megjelennek a MOHU kötelező visszaváltási rendszer applikációjában, mint visszaváltási pont.

A visszaváltó pontok típusai: önkéntes és kötelezetti visszaváltás

Kötelező (gépi) visszaváltás

400m2 feletti üzletméret esetén kötelezően a boltok kötelezettek a MOHU által biztosított visszaváltó automaták üzemeltetésére. A kötelezetteknek regisztrálniuk szükséges a MOHU online ügyintézési felületén a Partner Portálon.

Kérjük, hogy amennyiben még nem regisztrált, de kötelezettként visszaváltó berendezést szükséges igényelnie, regisztrációját indítsa el minél hamarabb, mivel a 2024. év eleji indulásig több ezer automata telepítését kell ütemesen megvalósítani, melyek csak a kiskereskedelmi egységekkel szoros együttműködésben és szoros ütemezésben lehetséges.

Önkéntes visszaváltás

Kik lehetnek önkéntes csatlakozók?

Önkéntesen csatlakozhat minden olyan vállalkozás vagy szervezet, amely rendelkezik adószámmal, valamint vállalja a visszaváltó (úgynevezett RVM) automata üzemeltetését és műszakilag megfelelő elhelyezését, vagy a kézi visszaváltás feltételeit.

Az önkéntes csatlakozásnak nem feltétele az üzlet mérete. Az a szereplő, amely biztosítja az üzemeltetési feltételeket, megpályázhatja a rendelkezésre álló automatákat vagy kézi visszaváltó pontként csatlakozhat a rendszerhez, függetlenül attól, hogy gazdálkodó, nonprofit szervezet, üzlet, vendéglátóegység vagy éppen szolgáltató vállalkozás.

Az igénylés, a regisztráció és a szerződéskötés menete az önkéntes csatlakozók számára megegyezik az erre kötelezettekre vonatkozó folyamattal.

Visszaváltási módok: Gépi és manuális visszaváltás

Gépi visszaváltás

Gépi visszaváltók (RVM-en keresztül) eladótértől függően kötelező (>400m2) vagy önkéntes alapon a rendszerhez csatlakozók (<400 m2);

Kényelmes visszaváltást lehetővé tevő kiterjedt visszaváltóhálózat speciális gépekkel

Kezelési díj/palack a PoC-knak havonta, cserébe

 • Üzemeltetés
 • Őrzés
 • Takarítás, napi „karbantartás”
 • Megvilágítás
 • Áram és internet ellátás
 • Pufferelés

Mohu szolgáltatásai gépi visszaváltás esetén:

 • Szerződés ideje alatt folyamatosan üzemképes automata biztosítása
 • Hulladékgyűjtő edényzetek és zsákok biztosítása az automatához
 • Tömörített hulladék elszállítása ÁSZF-ben szabályozott, és előre egyeztetett módon és gyakorisággal
 • Helpdesk szolgáltatás és szerviz hálózata automaták folyamatos zökkenőmentes működése érdekében
 • Kezelési díj visszaváltott palackonként és az automata által kibocsátott utalványok összértékének megtérítése havi rendszerességgel

Teljeskörű információt az Mohu jogairól és kötelezettségeiről az ÁSZF tartalmaz.

Üzemeltető kötelezettségei gépi visszaváltás esetén

 • A működéshez szükséges áram ellátás és internet kapcsolat biztosítása
 • Megfelelő hely biztosítása az automata számára
 • Keletkezett tömörített hulladék tárolása az elszállításig
 • Előre egyeztetett módon és időben biztosítja a hulladék elszállítását
 • Utalványok nyomtatásához hőpapírt biztosít
 • Visszaváltó berendezés által kiadott utalványt készpénzre váltja, vagy elfogadja fizetőeszközkén

Teljeskörű információt az Mohu jogairól és kötelezettségeiről az ÁSZF és az Egyedi szerződés rendelkezései tartalmaz.

Teljeskörű információ a manuális visszaváltásról a kézi visszaváltási hely ÁSZF -ben található.


Manuális visszaváltás, ahol a gépi visszaváltás nem biztosított

Manuális visszaváltásra jelentkezzen amennyiben:

 • nem tartozik a kötelezetti körbe (‹ 400 m2)
 • gépi visszaváltás nem biztosított (boltméret miatt nem, lehetséges RVM telepítés, a kibocsátás és visszaváltás nem indokolja a gépi visszaváltást)
 • RVM működés feltételei nem biztosíthatók (pl. időszakos nyitva tartás, hálózati feltételek nem biztosíthatók)
 • a vásárlóik kiszolgálása, és elégedettsége érdekében önként vállalják, hogy manuális módon visszagyűjtik a kötelező visszaváltási díjas termékeket
 • rendelkeznek akkora puffer kapacitással, hogy az elszállításig tárolni tudnak 900-1000 ép italos palackot

A csatlakozás regisztrációhoz kötött (MOHU.hu → Partnerportál)

 • A jelentkezők vállalják a működéshez szükséges applikáció letöltését, használatát
 • Rendelkeznek az applikációhoz és a szolgáltatás működtetéséhez szükséges mobil eszközzel

A manuális begyűjtés menete

 • Palack azonosítása mobil alkalmazással → visszatérítés a fogyasztók részére
 • A palackok gyűjtése külön zsákba:
  • pet/alu (fém) egyben
  • üveg
 • Alkalmazáson keresztül pufferkövetés → járatszervezés az elszállításra
 • SMS értesítés az elszállítás napjáról
 • Elszállítási tranzakció → mRVM szolgáltató végzi a folyamatot
  • Azonosítás
  • Összegyűjtött palackok átvétele
  • Konszolidálás (palack beürítése, számlálása mRVM-be)
  • Azonnali visszaváltási díj jóváírás a visszagyűjtött palackok elszállításakor

Szállítási mennyiség: minimum 1000 db ép italos palack puffermennyiség után

A kereskedőnek a zsákokat nem szükséges cipelnie, a palackokat adagolnia, ezeket mind a mRVm szolgáltatás nyújtója végzi. Azaz a kereskedő csak átadja a zsákokat, a gépkocsivezetőnek (megmutatja honnan tudja felvenni), majd a visszaváltás végén a visszaváltási bizonylatot átveszi.

Visszaváltási díj:

 • Visszaváltási díj megtérítése a Kézi Visszaváltó részére mRVM-be történő konszolidáláskor
 • Az elszámolás alapja a mobil RVM által átvett tételes mennyiség!
 • A visszaváltás a kereskedelmi egység saját kockázatára, pénzügyi felelősségére történik.
 • A tranzakció lezárása az online applikációban → fogyasztóknak kifizetett visszaváltási díj azonnali visszatérítése bankszámlára utalással

Kezelési díj:

 • A haszonanyag átvétele, tárolása és a kereskedőknél felmerülő költségek ellentételezésére a Koncessziós Társaság a Kiskereskedelmi egység részére Kezelési díjat fizet, minden visszavett italcsomagolás után havonta.

Teljeskörű információ a manuális visszaváltásról a kézi visszaváltási hely ÁSZF -ben található.

A regisztráció folyamata

A regisztráció folyamatát az alábbi infografika szemlélteti, az igényelhető automaták típusairól pedig tájékoztató anyagunk nyújt felvilágosítást. Az Általános Szerződési Feltételeket Visszaváltó Berendezés Üzemeltetéséhez itt találják. A visszaváltási rendszerben működő visszaváltó pontok kezelési díja esetében felmerülő önszámlázásról szóló tájékoztató itt érhető el.

Hasznos dokumentumok

Karbantartási videók


A MOHU támogatja az üzemeltetők munkáját karbantartási videók megosztásával is, amely segítséget nyújt az automaták napi működtetésében.
Természetesen azoknak a fogyasztóknak is ajánljuk, akik kíváncsiak arra, hogyan tartják naprakészen a visszaváltó automatákat!

Gyakori kérdések kereskedőknek és RVM üzemeltetőknek

Általános kérdések

Mikor vagyok kötelezett?

A jogszabály tervezet 400 m2 feletti eladótérrel rendelkező élelmiszer jellegű kiskereskedelmi egységek részére írja elő kötelezően a visszaváltó automata üzemeltetését.

Mi a teendő ha kötelezett vagyok?

Kötelezettek részére az automata telepítése regisztrációhoz és szerződéskötéshez kötött. A kötelezetti regisztráció a http://oss.mohu.hu oldalon tehető meg.

Nem tudok automatát elhelyezni az üzletemben, van más mód az italos palackok visszaváltására?

Igen, kézi visszaváltóként is lehet csatlakozni a rendszerhez, amihez szintén regisztrációra van szükség.

Mi lesz az eddig működő PET és alumínium visszaváltási lehetőségekkel?

Ezeket fel fogja váltani az új rendszer.

Mi alapján azonosítja az automata a palackokat?

Forma, súly és vonalkód alapján azonosítja az automata a palackokat.

Mi történik a visszavett palackokkal?

Az automata a PET és fém palackokat kompaktálja és perforálja, az üveg palackokat összetöri. Ezáltal biztosítható az ismételt visszaváltás elkerülése.

Csak az adott üzletben értékesített termékeket kell-e visszaváltani, hasonlóan a többutas rendszerhez?

Nem, az automaták a teljes Magyarországon forgalomban lévő DRS alá tartozó termékkört visszaváltják a kereskedő kínálatától függetlenül.

Milyen csalás elleni intézkedéseket tesz a rendszer?

Az automaták a visszaváltáskor roncsolják a csomagolást, így azt újra visszaváltani nem lehetséges.

Vissza kell-e váltani olyan csomagolásokat, melyet az automata nem fogad el?

Amennyiben ezek a termékek nem tartoznak a visszaváltási rendszer termékkörbe akkor nem.

Van-e lehetőség a kézi visszaváltó pont szüneteltetésére?

Kézi visszaváltó pontok esetén 1000 db begyűjtött palack után történik az elszállítás, egyedileg tervezett fuvar körök alapján, így amennyiben nem gyűjt be palackokat nem kerül be az üzlet a fuvarkörbe.

Díjak és költségek

Jár-e ellentételezés az üzemeltetésért?

A visszaváltási helyek havi elszámolás alapján kezelési díjat kapnak a náluk visszaváltott palackok darabszáma alapján, melynek mértéke a mohu.hu oldalon kerül közzétételre.

Hogyan kapja meg a vásárló a visszaváltási díjat?

A vásárló a palackvisszaváltás során választhatja a visszaváltó pontban készpénzre váltható vagy levásárolható utalvány, továbbá automatás visszaváltás esetén az előbbin felül bankszámlára történő visszatérítést, illetve felajánlhatja jótékony célra az összeget.

Ki és hogyan téríti meg a vásárlási utalványok visszaváltási értékét a kereskedelmi egységek részére?

Az adott automata üzemeltető által kibocsátott vásárlási utalványok összértékét az automata által rögzített adatok alapján a Mohu téríti meg havonta a kereskedelmi egység részére. Kézi visszaváltó pontok esetében az elszámolás alapja a mobil RVM által átvett tételes mennyiség. A MOHU a visszaváltási díjat jóváírja a mobil RVM-be visszagyűjtött palackok elszállításakor, azonnali bankszámlára történő utalással.

Visszaváltás során kiállított utalvány hol lesz beváltható?

A kereskedő döntése alapján, csak az adott üzletben, vagy az általa üzemeltetett teljes hálózatban is felhasználható lehet.