Főoldal Rólunk

Rólunk

A MOL meggyőződése, hogy a megfelelően működtetett körforgásos gazdaság megteremtése nemcsak kötelesség, hanem gazdasági lehetőség is Magyarország számára. A cégcsoport stratégiai célja, hogy hulladékgazdálkodási tevékenységeit egységesítse, és hatékonyan hozzájáruljon Magyarország, illetve a régió körforgásos gazdaságának erősítéséhez.

A MOHU erre a célra jött létre, és nyerte meg az állami koncessziót a hulladékgazdálkodás hazai egységesítésére és fejlesztésére.

2023. július 1-jét követően az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált hulladékgazdálkodási rendszer jön létre, melyben az állam hulladékgazdálkodási közfeladata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre terjed ki. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére koncessziós szerződéssel 2023.július 1-től 35 évre átengedi. 

Bővebben a koncesszióról
Vízió - egy tisztább, fenntartható jövő

Vízió - egy tisztább, fenntartható jövő

Az Európai Unió szigorú irányelvekben határozta meg, hogy a tagállamokban keletkezett hulladéknak minél nagyobb részét hasznosítsák újra, hogy így kerüljön be a körforgásos gazdaságba.

A MOHU egy tisztább és fenntarthatóbb jövőt épít azáltal, hogy a hulladékgazdálkodás terén igazodik az EU újrafeldolgozási kvótáihoz: 2040-ig eléri, hogy a teljes hazai hulladékmennyiség 65%-át újrahasznosítja hazánkban. 

A vállalás és a vízió jelentőségét és nehézségét jelzi, hogy jelenleg a feldolgozatlanul maradt, tehát zömében elásott hulladék a teljes mennyiség 60%-a. A MOHU ezt 2030-ig 10%-ra csökkenti és az újrafeldolgozást 32%-ról 65%-ra növeli. 

Misszió - nézzünk másképp a hulladékra!

A MOHU célja, hogy társadalmi szemlélet- és viselkedésváltozást idézzen elő: ne szemétként tekintsünk kidobott javainkra, hanem a hulladékot értékes alapanyagként és energiaforrásként lássuk, amiből újra és újra hasznos anyagok lesznek. Szeretnénk, ha a MOHU partner lenne abban, hogy a jelenleg még hulladékként tekintett anyagokat értékké változtassa.

Ahogy a kinyomtatott papírra vagy a kiürült PET palackokra, úgy a hulladékok széles tömegére igaz, hogy fenntartható formában tudunk tőlük „megszabadulni", azaz újra tudjuk hasznosítani őket. Ezzel pedig egyszerre megelőzzük azt, hogy környezeti teherként kerüljenek a természetbe, illetve új erőforrásokhoz is juttatjuk a gazdaságot.

ETIKA

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt a MOL-csoport tagjaként elkötelezett a korrekt, etikai kultúrán és megfelelésen alapuló üzleti működés iránt. Kizárólag etikus magatartással és a jogszabályi előírások teljes körű tiszteletben tartásával biztosítható a munkavállalók, vevők, üzleti partnerek, a közösségek és a többi érdekelt felek bizalma. Ennek érdekében a vállalat magára nézve kötelezővé teszi a MOL-csoportban már 1992-ben kiadott, s azóta számos alkalommal megújult Etikai és Üzleti Magatartási kódexben megadott alapértékeket.

Bővebben
A MOL-CSOPORT ÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A MOL-CSOPORT ÉS A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A MOL-csoport sokoldalú vállalat, amely amellett, hogy mintegy 440 töltőállomást működtet Magyarországon, műanyagokat gyárt, kőolajat finomít, olajat is bányászik, illetve magas színvonalú mobilitási szolgáltatásokat nyújt.

Egy ilyen komplex vállalat esetében elkerülhetetlen a nagy mennyiségű hulladék keletkezése, hiszen ez a műanyaggyártás, az olajfinomítás és az üzemanyag-kereskedelem velejárója.

Legyen szó akár a saját, a partnerektől származó, akár a lakossági, illetve a veszélyes vagy nem veszélyes hulladékról, a vállalat élen jár ezek kezelésében. A MOL évente 100-120 ezer tonna saját hulladék sorsáról gondoskodik, emellett jelentős mennyiségű külső hulladék kezelésére is képes, és belépett a műanyag-újrahasznosítás területére is.

A vállalat MOL 2030 Shape Tomorrow stratégiájában is célként jelölte meg, hogy a körforgásos gazdaság vezető szereplője legyen a régióban, tevékenysége pedig karbonsemlegessé váljon 2050-re. A MOL ennek érdekében 2025-ig mintegy 300 milliárd forint értékben fektet a körforgásos gazdaságot támogató projektekbe. 

 

 

Bővebben a MOL-CSOPORT által újrahasznosított termékekről és kapacitásról