header image
Főoldal Nem lakossági ügyfelek Kötelező visszaváltási rendszer (DRS)

Kötelező visszaváltási rendszer (DRS)

2024. január 1-től országos szinten bevezetésre kerül a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS). A kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó termékek körét kormányrendelet fogja meghatározni. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint ezek a 0-6 literig terjedő fém, műanyag és üveg italcsomagolások (kivéve a tej alapú italtermékek csomagolása).

EPR és DRS gyártói regisztráció

2023 április 1-től a fent megjelölt italcsomagolások gyártóinak (DRS gyártóknak), mint csomagolási EPR gyártóknak - egyutas és többutas italcsomagolás esetében is - regisztrálniuk kell a MOHU Partner Portálon. Az újratölthető csomagolásban forgalomba hozó italpalackozók egyéni teljesítőként vehetnek részt az EPR-ben (és majd a DRS-ben), ehhez a MOHU-s regisztrációval egyidőben kezdeményezniük kell az egyéni teljesítési szerződés megkötését a MOHU-nál, mert az szükséges lesz a hatósági nyilvántartásba vételükhöz. 

DRS termékregisztráció

Előreláthatólag 2023. júliusában indul a DRS termékregisztráció, melynek célja a visszaváltási rendszerben részt vevő palackok adatbázisának létrehozása, a gépi visszaváltás műszaki-informatikai hátterének megalapozása. A MOHU Partner Portálon a már meglévő EPR partner regisztrációban lesz lehetőség a DRS gyártóként a termékek regisztrálását kezdeményezni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon termékek visszaválthatósága biztosított amelyeket 2023 november 17-ig benyújtottak termékregisztrációra és az auditon megfeleltek, a később regisztrált és auditra megküldött termékek csak az arra előírt átfutási idő után (45 nap) kerülnek auditálásra, és ezt követően hozhatóak forgalomba. A termékeknek a jogszabályban közzétett jelölési követelményeknek kell megfelelnie (Részletes jelölési tájékoztató hamarosan.)

A 2024 első negyedévre vonatkozóan  már a DRS-t is figyelembe vevő körforgásos kódrendszer logika alapján jelentik a DRS-be tartozó termékeik kibocsátási adatait, ezzel a csomagolási EPR-ből ezen termékek vonatkozásában DRS gyártókká „válnak”. A gyártók 2024-től DRS szolgáltatási és - 5 évig,  a kezdeti beruházások megtérítéseként - csatlakozási díj fizetésre kötelezettek, a miniszter által kihirdetett díjszintek figyelembevételével. A DRS szolgáltatási díj fizetési kötelezettségek megegyeznek az EPR gyártókra vonatkozóval ( azaz számla kézhezvételtől 15 napon belül). 

A szolgáltatási és csatlakozási díjak mellett a piacra dobott egyutas csomagolásban forgalomba hozott DRS termékek darabszámára vetítve a visszaváltási díjat is be kell fizetni a MOHU számlájára, megképezve ezzel  a visszaváltási díj fogyasztói visszatérítésének pufferjét. A gyártó a visszaváltási díjat a tárgyhónapban forgalomba hozott, kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig fizeti meg a koncessziós társaság részére.