Gyártók

2024. január 1-től országos szinten bevezetésre került a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS).

Visszaváltási rendszer

A kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó termékek körét a Kormány 450/2023. (X. 4.) kormányrendelete határozza meg. A rendelet hatálya alá a 0,1–3 literig terjedő űrtartalmú fogyasztói csomagolású fém, műanyag és üveg italcsomagolások tartoznak.

EPR és kötelező visszaváltási rendszer gyártói regisztráció

2023 április 1-től a fent megjelölt italcsomagolások gyártóinak (kötelező visszaváltási rendszer gyártóknak), mint csomagolási EPR gyártóknak - egyutas és többutas italcsomagolás esetében is - regisztrálniuk kell a MOHU Partner Portálon.

Kötelező visszaváltási rendszer termékregisztráció

A termékregisztráció célja a visszaváltási rendszerben részt vevő palackok adatbázisának létrehozása, a gépi visszaváltás műszaki-informatikai hátterének megalapozása. A MOHU Partner Portálon lesz lehetőség DRS gyártóként a termékek regisztrálását kezdeményezni.

Csak azon termékek visszaválthatósága biztosított 2024 január 1 után amelyeket termékregisztrációra benyújtottak és az auditon megfeleltek. A termékeknek a jogszabályban közzétett jelölési követelményeknek kell megfelelnie. A kötelezően visszaváltási díjas termékek részletes termékregisztrációs és jelölési útmutatója ezen a linken keresztül érhető el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2024. július 1-től a kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó termékek körébe tartozó italok kizárólag elfogadott regisztráció után hozhatók forgalomba.

A 2024 első negyedévre vonatkozóan már a DRS-t is figyelembe vevő körforgásos kódrendszer logika alapján jelentik a DRS-be tartozó termékeik kibocsátási adatait, ezzel a csomagolási EPR-ből ezen termékek vonatkozásában DRS gyártókká „válnak”. A gyártók 2024-től DRS szolgáltatási és - 5 évig, a kezdeti beruházások megtérítéseként - csatlakozási díj fizetésre kötelezettek, a miniszter által kihirdetett díjszintek figyelembevételével. A DRS szolgáltatási díj fizetési kötelezettségek megegyeznek az EPR gyártókra vonatkozóval ( azaz számla kézhezvételtől 15 napon belül).

A szolgáltatási és csatlakozási díjak mellett a piacra dobott egyutas csomagolásban forgalomba hozott DRS termékek darabszámára vetítve a visszaváltási díjat is be kell fizetni a MOHU számlájára, megképezve ezzel a visszaváltási díj fogyasztói visszatérítésének pufferjét. A gyártó a visszaváltási díjat a tárgyhónapban forgalomba hozott, kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig fizeti meg a koncessziós társaság részére.

Milyen termékeket kell regisztrálni?

Minden, a kötelezően visszaváltási díjas rendszer (DRS) hatálya alá eső fogyasztói, közvetlen csomagolást regisztrálni kell, így minden olyan italterméket, ami: műanyag, fém, üveg alapanyagú, 0,1-3 liter közötti űrtartalmú, egyutas (nem újrahasználható), vagy többutas (újrahasználható). Kivételt képeznek: a tej és tejalapú italtermékek.

A speciális alakú italcsomagolásoknak is át kell esniük a termékregisztrációs folyamaton, mely során csak a MOHU számára kell 1 db minta terméket megküldeni auditálásra. Amennyiben az audit során a MOHU megállapítja, hogy a csomagolás speciális alakja miatt nem visszaváltható visszaváltó berendezés által, úgy a termék nem tartozik a Kötelezően Visszaváltási Díjas Rendszer hatálya alá.

Miből áll a termékregisztráció?

Termék adatok regisztrálása elektronikus úton

Sikeres EPR – és kötelező visszaváltási rendszer partner regisztrációt, valamint a Visszaváltási díjas termék gyártói szabályzatának elfogadását követően van lehetőség az egyutas és többutas termékek regisztrációjára megadott paraméterek mentén. A termékek Partner Portálon keresztüli elektronikus regisztrációja történhet manuálisan és tömeges betöltő fájl segítségével.

A visszaváltási díjas termék gyártói szabályzata az alábbi linken érhető el.

A betöltőfájl segítségével lehetőség nyílik a termékek paramétereinek megadására és regisztrálására egy fájlon belül, így nem kell manuálisan egyesével a termékeket regisztrálni. Tömeges betöltés funkció kizárólag új, a rendszerbe még nem regisztrált GTIN kódok regisztrálásakor alkalmazható. Ha a GTIN kód már létezik a kötelező visszaváltási rendszer, manuális feltöltést kell használni a WEB interfészen keresztül. A tömeges betöltőfájl a termékregisztrációs felületről letölthető .xls fájl, melyet .csv (CSV UTF-8) fájl-lá átalakítva lehet feltölteni a sikeres regisztrációhoz.

Tömeges betöltő fájl használati útmutatója a következő linken érhető el: Betöltő file használati útmutató

Minta termékek megküldése és termék audit

Sikeres adatmegadást követően mintaterméket kell küldeni a MOHU, valamint a visszaváltó automata gyártók számára, akik által valósulhat meg a minta termékek ellenőrzése és jóváhagyása.

Minden, a Partner Portálon keresztül regisztrált termék esetében szükséges mintacsomagolást beküldeni auditálásra, így az egyutas és többutas termékeket is. Kizárólag a mintatermék beküldésével lehet véglegesíteni a regisztrációs folyamatot.

Termékminták megküldésének címzettjei és termékminta darabszámok a termékregisztráció típusának megfelelően dokumentum elérhetősége a következő linken érhető el: Termékminták megküldésének címzettjei

Regisztrálja termékét a Partner Portálon!

Gyártók