Főoldal Egyéb cikkekKötelező visszaváltási rendszer (DRS)

Kötelező visszaváltási rendszer (DRS)

2024. január 1-től országos szinten bevezetésre kerül a belföldön forgalomba hozott kötelező visszaváltási díjas termékek visszaváltási rendszere (DRS). A kötelező visszaváltási rendszerbe tartozó termékek körét kormányrendelet fogja meghatározni. A társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet szerint ezek a 0,1-3 literig terjedő fém, műanyag és üveg italcsomagolások (kivéve a tej alapú italtermékek csomagolása).

EPR és DRS gyártói regisztráció

2023 április 1-től a fent megjelölt italcsomagolások gyártóinak (DRS gyártóknak), mint csomagolási EPR gyártóknak - egyutas és többutas italcsomagolás esetében is - regisztrálniuk kell a MOHU Partner Portálon

DRS termékregisztráció

A DRS termékregisztráció 2023 második felében indul, melynek célja a visszaváltási rendszerben részt vevő palackok adatbázisának létrehozása, a gépi visszaváltás műszaki-informatikai hátterének megalapozása. A MOHU Partner Portálon lesz lehetőség DRS gyártóként a termékek regisztrálását kezdeményezni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon termékek visszaválthatósága biztosított 2024 január 1-től amelyeket 2023 november 15-ig benyújtottak termékregisztrációra és az auditon megfeleltek, a később regisztrált és auditra megküldött termékek csak az arra előírt átfutási idő után (45 nap) kerülnek auditálásra, és ezt követően hozhatóak forgalomba. A termékeknek a jogszabályban közzétett jelölési követelményeknek kell megfelelnie (Részletes jelölési tájékoztató hamarosan.)

A 2024 első negyedévre vonatkozóan  már a DRS-t is figyelembe vevő körforgásos kódrendszer logika alapján jelentik a DRS-be tartozó termékeik kibocsátási adatait, ezzel a csomagolási EPR-ből ezen termékek vonatkozásában DRS gyártókká „válnak”. A gyártók 2024-től DRS szolgáltatási és - 5 évig,  a kezdeti beruházások megtérítéseként - csatlakozási díj fizetésre kötelezettek, a miniszter által kihirdetett díjszintek figyelembevételével. A DRS szolgáltatási díj fizetési kötelezettségek megegyeznek az EPR gyártókra vonatkozóval ( azaz számla kézhezvételtől 15 napon belül). 

A szolgáltatási és csatlakozási díjak mellett a piacra dobott egyutas csomagolásban forgalomba hozott DRS termékek darabszámára vetítve a visszaváltási díjat is be kell fizetni a MOHU számlájára, megképezve ezzel  a visszaváltási díj fogyasztói visszatérítésének pufferjét. A gyártó a visszaváltási díjat a tárgyhónapban forgalomba hozott, kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig fizeti meg a koncessziós társaság részére.

Milyen termékeket kell regisztrálni?

Minden, a kötelezően visszaváltási díjas rendszer (DRS) hatálya alá eső fogyasztói, közvetlen csomagolást regisztrálni kell, így minden olyan italterméket, ami: műanyag, fém, üveg alapanyagú, 0,1-3 liter közötti űrtartalmú, egyutas (nem újrahasználható), vagy többutas (újrahasználható). Kivételt képeznek: a tej és tejalapú italtermékek.

Miből áll a termékregisztráció?

Termék adatok regisztrálása elektronikus úton

Sikeres EPR –  és DRS partner regisztrációt,  valamint a Visszaváltási díjas termék gyártói szabályzatának elfogadását követően van lehetőség az egyutas és többutas termékek regisztrációjára megadott paraméterek mentén. A termékek Partner Portálon (https://oss.mohu.hu/) keresztüli elektronikus regisztrációja történhet manuálisan és tömeges betöltő fájl segítségével.

A betöltőfájl segítségével lehetőség nyílik a termékek paramétereinek megadására és regisztrálására egy fájlon belül, így nem kell manuálisan egyesével a termékeket regisztrálni. Tömeges betöltés funkció kizárólag új, a rendszerbe még nem regisztrált GTIN kódok regisztrálásakor alkalmazható. Ha a GTIN kód már létezik a DRS rendszerben, manuális feltöltést kell használni a WEB interfészen keresztül. A tömeges betöltőfájl a termékregisztrációs felületről letölthető .xls fájl, melyet .csv fájl-lá átalakítva lehet feltölteni a sikeres regisztrációhoz.

Tömeges betöltő fájl használati útmutatója a következő linken érhető el: Betöltő file használati útmutató

Minta termékek megküldése és termék audit

Sikeres adatmegadást követően mintaterméket kell küldeni a MOHU, valamint a visszaváltó automata gyártók számára, akik által valósulhat meg a minta termékek ellenőrzése és jóváhagyása.

Minden, a Partner Portálon keresztül regisztrált termék esetében szükséges mintacsomagolást beküldeni auditálásra, így az egyutas és többutas termékeket is. Kizárólag a mintatermék beküldésével lehet véglegesíteni a regisztrációs folyamatot.

Termékminták megküldésének címzettjei és termékminta darabszámok a termékregisztráció típusának megfelelően dokumentum elérhetősége a következő linken érhető el: Termékminták megküldésének címzettjei

Segítünk megkönnyíteni a napi szintű adatbetöltési feladatokat. Részletekért kattintson ide: